به گزارش هنرآنلاین، در سه ماه نخست سال جاری، 839 تک‌آهنگ از دفتر موسیقی مجوز دریافت کردند که این تعداد در بهار  سال گذشته 495 تک آهنگ بود و اکنون افزایش حدود دو برابری را نشان می‌دهد. یعنی به طور میانگین در هر روز تقریبا 10 تک‌آهنگ مجوز گرفته است.

در سه ماه بهار امسال همچنین، 62 آلبوم و 44 نماهنگ نیز از دفتر موسیقی مجوز گرفتند. سال گذشته در بهار، 76 آلبوم و 48 نماهنگ با مجوز دفتر موسیقی منتشر شد.