به گزارش هنرآنلاین، آئین‌نامه اجرایی نخستین جشنواره تنبک‌نوازی (یادمان استاد حسین تهرانی) توسط دبیرخانه این رویداد موسیقی منتشر شد.

در متن این آئین‌نامه آمده است:

دبیرخانه نخستین جشنواره تنبک‌نوازی یادمان استاد حسین تهرانی ویژه داخل و خارج از کشور آئین‌نامه اجرایی خود را به شرح ذیل به اطلاع عموم عزیزان شرکت‌کننده اعلام می‌دارد.

موارد این آئین‌نامه جهت شرکت‌کنندگان سه گروه سنی الف، ب و ج خواهد بود و برای مرحله اول رقابت‌ها در نظر گرفته شده است.

کلیه شرکت‌کنندگان مراحل این آئین‌نامه را به‌دقت مطالعه و طبق دستورالعمل ذکرشده جهت شرکت در مرحله نخست رقابتی گروه سنی خود را اجرا نمایند.

گروه‌های سنی رقابتی:

گروه سنی الف

شرکت‌کنندگان این گروه سنی از ۱۰ الی ۱۷ سال در نظر گرفته شده است. (تبصره چنانچه شرکت‌کننده‌ای کمتر از ده سال داشته باشد و توانایی و قابلیت اجرایی خوبی داشته باشد می‌تواند در این گروه سنی به‌شرط موافقت هیئت انتخاب و داوری شرکت نماید.)

گروه سنی ب

شرکت‌کنندگان این گروه سنی از ۱۸ الی ۲۵ سال در نظر گرفته شده است.

گروه سنی ج

شرکت‌کنندگان این گروه سنی از ۲۶ الی ۳۵ سال در نظر گرفته شده است

اطلاعات مربوط به ثبت نام شرکت‌کنندگان و نحوه ارسال آثار روز چهارشنبه ۳/۷ /۹۹ در آیین‌نامه و پست جداگانه‌ای به سمع و نظر عزیزان شرکت‌کننده خواهد رسید.