سوئیت "ابن سینا" شماره 3 اثر فرهاد فخرالدینی را علی‌اکبر قربانی برای ارکستر تنظیم کرده است.

سرویس موسیقی هنرآنلاین:  ارکستر سازهای ملی ایران با هدف قدردانی از کادر درمان کشور، اجرای خانگی یک تابلو از سوئیت "ابن سینا" اثر فرهاد فخرالدینی را به هنردوستان تقدیم کرد.

این قطعه را علی‌اکبر قربانی برای ارکستر تنظیم کرده است و نوازندگان اجرا عبارتند از علیرضا دریایی، حبیب جدیری و مهرداد مسعودی‌فرید (کمانچه)، شاهین صفایی (تار)، علی عابدین (سنتور)، شیما شاه‌محمدی (قیچک آلتو)، مریم خدابخش و امین حیدری (عود)، مسعود فیروزی‌نژاد (ویولنسل)، فروغ فضلی (پیانو)، وحید اسداللهی (نقاره) و بهنام معصومی (تنبک).

این اثر توسط موبایل و به‌صورت خانگی ضبط و تدوین شده است.