نوازندگان ارکسترهای بنیاد رودکی با اجرای قطعاتی در منزل خود و شعار "در خانه می‌مانیم تا زودتر روی صحنه برویم" مخاطبان را به ماندن در خانه دعوت می‌کنند.

شهرزاد مجد نوازنده ویولنسل ارکستر سمفونیک تهران سوئیت شماره 1 باخ را اجرا کرد.