نوازندگان ارکسترهای بنیاد رودکی با اجرای قطعاتی در منزل خود و شعار "در خانه می‌مانیم تا زودتر روی صحنه برویم" مخاطبان را به ماندن در خانه دعوت می‌کنند.

علی آقاجانی نوازنده ویولنسل ارکستر ملی ایران بخشی از قطعه "بوره" اثر باخ را اجرا کرد.