نوازندگان ارکسترهای بنیاد رودکی با اجرای قطعاتی در منزل خود و شعار "در خانه می‌مانیم تا زودتر روی صحنه برویم" مخاطبان را به ماندن در خانه دعوت می‌کنند.

شقایق صادقیان نوازنده فلوت ارکستر ملی ایران بخشی از قطعه "Les Folies d'Espagne" اثر مارین ماریس را اجرا کرد.