نوازندگان ارکسترهای بنیاد رودکی با اجرای قطعاتی در منزل خود و شعار "در خانه می‌مانیم تا زودتر روی صحنه برویم" مخاطبان را به ماندن در خانه دعوت می‌کنند.

علی عابدین نوازنده سنتور ارکستر ملی ایران قطعه "پایکوبان" را برای مخاطبان اجرا کرد.