نوازندگان ارکسترهای بنیاد رودکی با اجرای قطعاتی در منزل خود و شعار "در خانه می‌مانیم تا زودتر روی صحنه برویم" مخاطبان را به ماندن در خانه دعوت می‌کنند.

امین غفاری سولیست ویولن ارکستر سمفونیک تهران قطعه آلماند پارتیتای دوم باخ و کنسرتو ویولن خاچاطوریان را اجرا کرد.