نوازندگان ارکسترهای بنیاد رودکی با اجرای قطعاتی در منزل خود و شعار "در خانه می‌مانیم تا زودتر روی صحنه برویم" مخاطبان را به ماندن در خانه دعوت می‌کنند.

مهسا یوسفی‌نژاد نوارنده هورن ارکستر سمفونیک تهران سمفونی شماره 5 موومان 2 از چایکوفسکی را نواخت.