نوازندگان ارکسترهای بنیاد رودکی با اجرای قطعاتی در منزل خود و شعار "در خانه می‌مانیم تا زودتر روی صحنه برویم" مخاطبان را به ماندن در خانه دعوت می‌کنند.

میترا کوته نوازنده پیانو و سولیست ارکستر سمفونیک تهران یک قطعه از چایکوفسکی را برای اجرای خود انتخاب کرد.