نوازندگان ارکسترهای بنیاد رودکی با اجرای قطعاتی در منزل خود و شعار "در خانه می‌مانیم تا زودتر روی صحنه برویم" مخاطبان را به ماندن در خانه دعوت می‌کنند.

فرزاد صیدی نوازنده ویولن ارکستر سمفونیک تهران نوکتورن شماره 20 از شوپن را نواخت.