نوازندگان ارکسترهای بنیاد رودکی با اجرای قطعاتی در منزل خود و شعار "در خانه می‌مانیم تا زودتر روی صحنه برویم" مخاطبان را به ماندن در خانه دعوت می‌کنند.

موژان میرزایی نوازنده ویولن ارکستر سمفونیک تهران قطعه لایبلایزد اثر ریتز کریسلر را نواخت.