نوازندگان ارکسترهای بنیاد رودکی با اجرای قطعاتی در منزل خود و شعار "در خانه می‌مانیم تا زودتر روی صحنه برویم" مخاطبان را به ماندن در خانه دعوت می‌کنند.

طناز بیگی نوارنده هارپ ارکستر سمفونیک تهران قطعه "آستوریاس" از ایساک آلبنیز رو برای اجرا انتخاب کرد.