نوازندگان ارکسترهای بنیاد رودکی با اجرای قطعاتی در منزل خود و شعار "در خانه می‌مانیم تا زودتر روی صحنه برویم" مخاطبان را به ماندن در خانه دعوت می‌کنند.

شهرام رکوعی نوازنده فلوت اول ارکستر سمفونیک تهران قسمتی از مومان دوم سمفونی ۹ (دنیای نو) اثر آنتونین دورژاک را اجرا کرد.