منوچهر فیروزی مدرس آواز سنتی در قالب پویش #مشاهنر در خانه برای تماشاگران آواز خواند.

سرویس موسیقی هنرآنلاین: پویش #مشاهنر (همراهی هنرمندان با مردم در قرنطینه خانگی) همزمان با افزایش شیوع ویروس کرونا در کشور آغاز شد و جمعی از هنرمندان رشته‌های مختلف اعلام کردند که برای مردمی که شرایط قرنطینه خانگی و سختی احتیاط در برابر شیوع ویروس کرونا را تحمل می‌کنند، به تولید وانتشار عام آثار هنری‌ می‌پردازند.

در همین راستا منوچهر فیروزی مدرس آواز سنتی، تدریس ردیف ایرانی و صداسازی در خانه آواز خود  را اجرا کرد.

این هنرمند ردیف‌های آوازی را نزد اساتید محمدرضا شجریان، صدیق تعریف، مرحوم رضوی سروستانی به پایان رسانده است.