شاهو عندلیبی نوازنده نی و از هنرمندان پویش #مشاهنر (همراهی هنرمندان با مردم در قرنطینه خانگی)، تک‌نوازی قطعه‌ای از آثار استاد حسن کسایی را با نام "شادی و امید" به مردمی که ایام قرنطینه خانگی دوران کرونایی را تحمل می‌کنند، تقدیم کرد. در روزهای اخیر تعداد زیادی از هنرمندان شناخته‌شده با تولید آثار هنری و شرکت در پویش #مشاهنر در دوران کرونایی با مردم همراهی کرده‌اند.