بهناز ذاکری آهنگساز و نوازنده سنتور و همسرش مسعود لقاء نوازنده فلوت در قالب پویش #مشاهنر (خیزش هنرمندان برای روزهای قرنطینه خانگی ناشی از کرونا) هنرنمایی کردند. در روزهای اخیر تعداد زیادی از هنرمندان شناخته‌شده با تولید آثار هنری و شرکت در پویش #مشاهنر در دوران کرونایی با مردم همراهی کرده‌اند.