به گزارش هنرآنلاین، حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده صاحب نام موسیقی کشورمان به مناسبت درگذشت استاد حسین دهلوی موسیقدان شهیر ایرانی متنی را در اختیار رسانه‌ها قرار داد.

در متن حسین علیزاده آمده است:

"حسین دهلوی،

به بزرگی هنر  و

به بزرگی یک معلم.

باید سراپا ایستاد

به احترامش

باید سراپا ایستاد

و شنید نغمه‌هایش

باید سراپا ایستاد

و به دور دست تاریخ نگاه کرد

دستانی سر به آسمان و زمین در حرکت‌اند،

تا آهنگ غرور و عشق بیامیزند...

باید ایستاده شنید،

باید ایستاده نواخت،

و باید ایستاده ایستاد،

تا زخم هجرانش

نشکند دل‌های افراشته را..."