حسین علیزاده از به دنیا آمدنش در روز عاشورا و ساختن قطعه تاثیرگذار "نی نوا" می‌گوید.