نهمین روز سیزدهمین جشنواره موسیقی جوان در 14 مرداد به موسیقی شمال خراسان اختصاص داشت و نفرات راه‌یافته به مرحله نهایی مقابل داوران نواختند. تالار رودکی در این روز از نوازندگان شمال خراسان در بخش‌های دوتار، آواز و دوتار، کمانچه و دایره میزبانی کرد.