نهمین روز سیزدهمین جشنواره موسیقی جوان به اجرای هنرمندان جوان اهل خراسان شمالی اختصاص داشت. قسمت اول برنامه این روز با اجراهای دوتار گروه سنی الف آغاز شد و نیما جمشیدی از این گروه مقابل هیئت داوران قطعه خود را اجرا کرد.