سرویس موسیقی هنرآنلاین: محمد میرزمانی آهنگساز و موسیقی‌دان درباره وضعیت این روزهای موسیقی گفت: فکر می‌کنم اولین مسئله این است که هنوز جایگاه هنر در جامعه ما تعریف نشده است. می‌بینیم بعضی نهادها چندان نظر مثبتی روی بخش موسیقی ندارند و بودجه مورد نیاز را به موسیقی اختصاص نمی‌دهند ولی بعضی نهادها نیز هستند که با موسیقی مشکلی ندارند.

وی در ادامه افزود: به نظر من بخشی از این مسئله به خود هنرمندان نیز مربوط می‌شود. هنرمندان باید در اظهارنظرهای خودشان همه جوانب را بسنجند. یک هنرمند باید متوجه باشد که بازتاب نظراتش به کل جامعه هنر برمی‌گردد، یعنی اگر اظهار نظر او مثبت باشد، همه به دید مثبت به جامعه هنری نگاه می‌کنند و برعکس.

این آهنگساز اضافه کرد: به نظر می‌رسد برخی از هنرمندان ما نسبت به این مسائل حساس نیستند. گاهی می‌بینیم بعضی‌ها از چیزهایی حمایت می‌کنند که برای جامعه ما خوشایند نیست و به‌نوعی هنجارشکنی تلقی می‌شود. به نظرم هنرمندان در اظهارنظرها و رفتارشان باید بیشتر مراقب باشند و بیشتر دقت کنند.