به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی دفتر آموزش و توسعه فعالیت­های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با استناد بند الف ماده 7 مصوبه 477 شورای عالی انقلاب فرهنگی و  به منظور افزایش کیفیت آموزش­های هنری، ایجاد مشارکت و بهره­گیری از توانایی­های علمی، هنری، آموزشی و تحقیقاتی انجمن­های تخصصی در ارتقای فعالیت­های تخصصی آموزش موسیقی، تفاهم­نامه­­ همکاری  دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری و انجمن موسیقی ایران  به امضا رسید.

استاندارد­سازی و ارتقای سطح  دانش مدیران مسئول و مربیان  آموزشگاه­های آزاد موسیقی،  امکان­سنجی و آمایش سرزمینی آموزش موسیقی همچنین  مکانیزه­کردن فعالیت­ها و ایجاد یک سامانه واحد الکترونیکی ،  ارزشیابی مستمر دستاوردهای آموزشی آموزشگاه­های آزاد موسیقی کشور از اهداف این تفاهم نامه است.  

به منظور برنامه­ ریزی و اجرای مفاد این تفاهم نامه، کمیته­ای تخصصی و هنری متشکل از 5 نفر که  دو نفر نماینده از دفترآموزش  و دو نفر نماینده از انجمن موسیقی ایران  و یک نفر نماینده به انتخاب دفتر آموزش از بین مدیران مسئول آموزشگاه­های آزاد موسیقی تشکیل خواهد شد .   

تدوین شیوه نامه­ها و دستورالعمل­های اجرایی در موضوع تفاهم نامه و بررسی مفاد و تایید هر یک از قراردادهای اجرایی در موضوع تفاهم نامه همچنین برنامه­ریزی و نظارت بر اجرای اهداف تفاهم نامه در اجرای تصمیمات مشترک از وظایف این کمیته می باشد.