به گزارش هنرآنلاین، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و‌ارشاد اسلامی حکمی که سید عباس صالحی، وزیر ارشاد نوشته را منتشر کرده است. در این حکم آمده است:

"جناب آقای محمد اله‌یاری فومنی نظر به شایستگی و تجارب مدیریتی جناب عالی بنا به پیشنهاد معاون امور هنری به موجب این حکم به سمت "مدیر کل دفتر موسیقی" منصوب می‌شوید.

امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال و در تعامل با اهالی هنر نسبت به تقویت و گسترش موسیقی ایرانی و بهره‌گیری از آن در دیپلماسی فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران موفق و‌موید باشید."

پیش از این علی ترابی عهده دار این مسئولیت بود.