به گزارش  هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در متن این حکم آمده است: "سرکار خانم سحر طاعتی نظر به بند 10/2/2 آیین نامه جشنواره موسیقی نواحی ایران و با توجه به تخصص و تجربه شما در زمینه روابط عمومی و امور رسانه‌ای ، به‌ موجب این حکم به عنوان مدیر روابط عمومی دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و تعامل با رسانه ها ونیز استفاده از دستاوردهای حاصل از مسئولیت مشابه‌تان درجشنواره های موسیقی کشور، در بازتاب اخبار و رخدادهایاین دوره از جشنواره موفق باشید."

سحر طاعتی تاکنون مدیریت روابط عمومی سه دوره جشنواره موسیقی فجر (دوره های 29،28 و 30)، چهار دوره جشنواره موسیقی جوان (دوره 7تا 10)، اولین جشنواره موسیقی نواحی کارآواها و... را بر عهده داشته است.