سید محمد مجتبی حسینی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌همراه محمد اله‌یاری مدیرکل دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌مناسبت روز معلم در هنرستان موسیقی پسران حاضر شدند.