هنرآنلاین در روزهای پایانی سال گذشته مهمان تعدادی از اعضای گروه رستاک شامل سیامک سپهری سرپرست گروه، بهزاد مرادی خواننده، فرزاد مرادی خواننده و نوازنده، مجید پوستی نوازنده و وحید اسداللهی نوازنده و مشاور پروژه شد.