سرویس موسیقی هنرآنلاین: سینا جعفری‌کیا مترجم کتاب "سلفژ، تئوری موسیقی، تربیت شنوایی، ریتم و دیکته" درباره ضعف سیستم آموزش موسیقی کشور گفت: به عقیده من مهم‌ترین مشکل آموزش موسیقی نبود طرح درس جامع برای تمام مقاطع است. همیشه برای من جای سوال بوده که چرا با وجود نیروهای جوان، تحصیل کرده و دنیا دیده، هنوز طرح درس دقیقی برای دروس مختلف وجود ندارد که نسبت به همان هنرجو و یا دانشجو مورد ارزیابی قرار گیرد.

این مترجم در ارتباط با راه‌کارهایش برای ارتقاء و بهتر شدن سیستم آموزشی کشور، اظهار داشت: به نظر من شوراهای تخصصی باید متشکل از افراد تحصیل‌کرده باشند و ما باید برای به اثبات رساندن حقانیت‌شان، پیشکسوت و پس کسوت بودن را برای یک مدت طولانی و یا کوتاه کنار بگذاریم و دنبال افراد خبره و با تجربه بگردیم.

وی در پایان در رابطه با برنامه‌های آتی خود گفت: من در حال حاضر مشغول کار روی کتاب کار کتاب "سلفژ، تئوری موسیقی، تربیت شنوایی، ریتم و دیکته" هستم که این کتاب به نوعی مکمل کتاب اصلی است. در مورد چاپ این کتاب باید بگویم که امیدوارم در سال 98 به چاپ برسد. علاوه‌بر این مشغول ترجمه یک کتاب دیگر در زمینه هارمونی هستم و فکر می‌کنم آن کتاب هم در سال 99 آماده چاپ و انتشار شود.