سرویس موسیقی هنرآنلاین: حمید عسکری رابری موسس و رهبر گروه کر اردیبهشت در تشریح روند طرح پژوهش خود درباره موسیقی کرال ایران گفت: یک طرحی پژوهشی را در مورد مطالعه تحلیلی و تاریخی موسیقی کرال ایران انجام داده‌ام که در حال حاضر در مرحله تنظیم گزارش نهایی آن به سر می‌برم.

وی در رابطه با فعالیت‌هایش در زمینه تحقیق و پژوهش اظهار داشت: من در این طرح پژوهشی با ۱۹ نفر از آهنگسازان و رهبران کر همچنین آنها که در عرصه پژوهش موسیقی ایران فعال و موثرند، مصاحبه‌هایی کرده‌ام و امیدوارم این پژوهش امسال در قالب کتاب "موسیقی کرال ایران" منتشر شود.

حمید عسکری رابری، موسیقیدان، آهنگساز و رییس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر حدود 10 سال پیش گروه کر اردیبهشت را تأسیس کرد. این گروه ماموریت و کارکرد اصلی خودش را در اجرای آثار آهنگسازان ایرانی می‌داند.