دومین اجرای تالار وحدت در نخستین روز سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر به کنسرت تریو امئل از کشور اسلوونی اختصاص داشت.