به گزارش هنرآنلاین، سومین جشنواره بین‌المللی پیامبر مهربانی در قالب مجموعه برنامه‌های "بهار مهربانی" با حضور کشورهای ترکیه، آذربایجان، عراق، گرجستان و افغانستان و هنرمندان پنج استان کردستان، سیستان و بلوچستان، لرستان، خراسان، بوشهر از روز چهارشنبه ۳۰ آبان در حال برگزاری است.

بر اساس جدول ارائه شده برنامه و مکان  اجراهای پیش روی سومین جشنواره بین المللی موسیقی "پیامبر مهربانی" که تا چهارم آذر ماه بعد از اذان مغرب و عشا برگزار می شود، به ترتیب زیر اعلام شده است:

فرهنگسرای ملل:

پنجشنبه اول آذر:  اجرای آثار شرکت کننده از کشور آذربایجان و استان کردستان

جمعه دوم آذر: اجرای آثار شرکت کنندگان کشور عراق و استان خراسان

شنبه سوم آذر : اجرای شرکت کنندگان کشور افغانستان

باغ موزه قصر:

 پنجشنبه اول آذر:  اجرای آثار شرکت کننده از کشورترکیه و استان سیستان و بلوچستان

جمعه دوم آذر: اجرای آثار شرکت کننده از کشور آذربایجان و استان کردستان

شنبه سوم آذر: اجرای آثار شرکت کننده از کشور عراق و استان خراسان

فرهنگسرای ولاء:

پنجشنبه اول آذر: اجرای آثار شرکت کننده از کشورگرجستان و استان بوشهر

جمعه دوم آذر : اجرای آثار شرکت کننده از کشور ترکیه و استان سیستان و بلوچستان

شنبه سوم آذر: اجرای آثار شرکت کننده از استان کردستان

میدان آزادی :

پنجشنبه اول آذر: اجرای آثار شرکت کننده از استان خراسان

جمعه دوم آذر: اجرای آثار شرکت کننده از کشور گرجستان و استان بوشهر

شنبه سوم آذر: اجرای آثار شرکت کننده از استان های کرمانشاه و آذربایجان

دریاچه خلیج فارس:

پنجشنبه اول آذر: اجرای آثار شرکت کننده از استان کرمانشاه

جمعه دوم آذر  : اجرای آثار شرکت کننده ا کشور افغانستان

شنبه سوم آذر: اجرای آثار شرکت کننده از کشور گرجستان و استان بوشهر

فرهنگسرای بهمن:

شنبه سوم آذر: اجرای آثار شرکت کننده از کشور ترکیه و استان سیستان و بلوچستان