به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، با نامه نهاد ریاست جمهوری علیرضا اسماعیلی به عنوان سرپرست فرهنگستان هنر تعیین شد.

علیرضا اسماعیلی متولد 1348 در تیران اصفهان و دانش آموخته تاریخ ایران از دانشگاه شهید بهشتی است. وی و  پیش از این  معاونت فرهنگی و هنری، معاونت پژوهشی و مدیرعاملی موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری(متن ) این فرهنگستان را  برعهده داشته است.

اسماعیلی همچنین، مدیریت و ساماندهی اسناد تاریخی نهاد ریاست جمهوری را از سال 1372 تا اوایل دهه هشتاد برعهده داشته و تاکنون دبیری علمی گروه‌های نسخ خطی در حوزه هنر و همچنین دبیری انتشارات همایش‌های بین‌المللی و ملی متعددی را در کارنامه اجرایی خود  دارد.

علیرضا اسماعیلی عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر است و در رزومه علمی و  پژوهشی خود، مقالات و کتب تالیفی متعددی در حوزه تاریخ هنر، نسخ خطی و اسناد تاریخی از جمله : هنر اصفهان از نگاه سیاحان: از صفویه تا پایان قاجار؛ اسنادی از سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی ایران در دورة پهلوی اول؛ اسنادی از مطبوعات و احزاب دورة رضاشاه؛ "معماری دورة پهلوی به روایت اسناد،آرامگاه فردوسی"؛ "معماری دورة پهلوی به روایت اسناد؛ آرامگاه فردوسی"، "کتابت و مصورسازی نسخ خطی در دورة شاه‌تهماسب صفوی" و... دارد.