به گزارش هنرآنلاین ، در مجمع عمومی سالانه خانه موسیقی آذر هاشمی به عنوان بازرس و بهروز مبصری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

مجمع عمومی سالانه خانه موسیقی روز گذشته تشکیل شد و در این مجمع با احتساب وکالتنامه ها 42 نفر حضور داشتند.

در آغاز این جلسه حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موسیقی) و سیدمحمد میرزمانی(رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی) گزارشی از عملکرد یکساله خانه ارائه دادند و در ادامه مجمع آذر هاشمی(بازرس) گزارش مالی را بری اعضا قرائت کرد.

در این مجمع و برای رای گیری انتخاب بازرس، تقی ضرابی به عنوان رئیس جلسه و زیداله طلوعی و نسرین ناصحی به عنوان ناظر و دبیر جلسه انتخاب شدند و رای گیری آغاز شد

بهروز مبصری و آذر هاشمی به عنوان کاندیداهای بازرسی خانه موسیقی به معرفی خود پرداختند و در ادامه بعد از رای گیری آذر هاشمی به عنوان بازرس یک سال آینده خانه موسیقی و بهروز مبصری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.