سرویس موسیقی هنرآنلاین: غلام علمشاهی مدیر انتشارات آوای نکیسا درباره وضعیت نشر آثار موسیقی به هنرآنلاین گفت: متأسفانه نشر آثار موسیقی در وضعیت خوبی قرار ندارد زیرا مردم بیشتر آثار را دانلود می‌کنند و این به ضرر هنر موسیقی است.

علمشاهی در ادامه بیان کرد: مخاطبین باید توجه داشته باشند که ناشران و هنرمندان برای انتشار یک اثر خیلی زحمت می‌کشند پس با دانلود نکردن باید از آن‌ها حمایت کنند. دانلود غیرقانونی آثار موسیقی دزدی است زیرا هنرمند راضی نیست، پس بهترین کار این است که اثر مورد نظرمان را خریداری کنیم.

علمشاهی تأکید کرد: خیلی وقت است که آثار موسیقایی از سبد خرید خانوارها حذف شده است. باید فرهنگ‌سازی کنیم تا مردم بدانند موسیقی خوب باید در زندگی همه ما جریان داشته باشد، زیرا موسیقی غذای روح انسان است.