شاهین فرهت آهنگساز امیدوار است تعداد شنوندگان موسیقی علمی کلاسیک روز به روز بیشتر شود.