قاسم افشار پس از 9 سال دوری از صحنه در تابستان 1397 کنسرت بزرگی را در تهران برگزار می‌کند.