محمد سعید شریفیان آهنگساز باسابقه داشتن سلامت روحی و روانی برای هنرمندان را در سال جدید آرزو کرد.