سرویس موسیقی هنرآنلاین: سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی علی ترابی را به عنوان مدیرکل دفتر موسیقی منصوب کرد.

در حکم صالحی خطاب به ترابی آمده است:

"نظر به شایسـتگی و تجربیات ارزنده جناب عالی بنا به پیشنهاد معاون امور هنری به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر موسیقی منصوب می شوید.

امید می رود با استعانت از خداوند متعال و تعامل سازنده با اهالی هنر، نسبت به توسعه و ارتقا و گسترش ظرفیت های موسیقی سنتی و موسیقی نواحی، بهره گیری از هنر موسیقی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از تنوع و تکثر در تولید و عرضه موسیقی و گسترش ظرفیت های موسیقی ایران، موفق و موید باشید."

علی ترابی پیش از این در سال 89 نیز مدیریت این نهاد را بر عهده داشت. مدیریت اجرایی چند دوره جشنواره موسیقی جوان، مدیریت اجرایی و ریاست چند دوره جشنواره موسیقی فجر، ریاست هفتمین جشنواره موسیقی نواحی ایران و مدیریت انجمن موسیقی ایران، از دیگر سوابق مدیر جدید دفتر موسیقی وزارت ارشاد است.

پیش از این فرزاد طالبی مدیر کل دفتر موسیقی ارشاد بود که با حکم محمد سلطانی فر، معاون امور مطبوعاتی به عنوان مشاور امور پایگاه های خبری منصوب شد.