سرویس موسیقی هنرآنلاین: آیین رونمایی از تازه‌ترین ساخته فرامرز گرمرودی که با ارکستر سمفونیک رادیو و تلویزیون آذربایجان اجرا شده دوشنبه‌شب 21 اسفندماه با حضور فرامرز گرمرودی، دامون شش‌

بلوکی و رضا مهدوی برگزار شد.

در ابتدای این نشست خبری رضا مهدوی گفت: بخش اول این آلبوم اثری ارکسترال است که در یک اجرا ضبط‌شده است و به معنای واقعی، اثری حسی است. در موسیقی ایران این جمله رواج یافته که می‌گویند، "دستگاه ماهور در موسیقی ایرانی با گامِ ماژور در موسیقی غرب مطابق است و دستگاه همایون هم با گامِ مینور تطبیق دارد." پروفسور هرمز فرهت می‌گفت این‌یک غلط مصطلح است. موسیقی ما بر اساس دانگ است. فواصل سازنده موسیقی ما نیم‌پرده‌ها و ربع پرده‌ها هستند و این موضوع هرگز اجازه نمی‌دهد که موسیقی ما منطبق بر ماژور یا مینور باشد.

وی افزود: آلبوم زمستان را چندین بار شنیده‌ام. در این نشست قرار است خوبی‌های اثر را بگوییم. چراکه فضای نقد و بررسی در کشور ما چندان جا نیفتاده است. جامعه ما به بزرگنمایی خوبی‌های آثار فاخر نیاز دارد. نوازندگان آذربایجانی در آلبومِ "زمستان" بااینکه موقام خودشان را می‌نوازند اما به سمت موسیقی ما تمایل دارند. در این اثر گونه‌ای از تلفیق موسیقی ایجادشده است. در آلبوم "زمستان" آواز اصیل ایرانی و ظرایفش استفاده می‌شود اما درعین‌حال ساز آذربایجانی ضمن حفظ فرهنگش به فرهنگ ایرانی هم نزدیک می‌شود.

سپس فرامرز گرمارودی نیز گفت: هنر ویژگی که دراد این است که باوجود ظرافت‌های. ویژه باعث می‌شود تا اول خودت را با آن سازگار کرده و بسازید. ما باید کاری کنیم که شنونده شور و شعف به دست بیاورد و این احساس به او دست دهد. وگرنه ما خودمان حسمان را می دانیم.

وی افزود: آواز نیز باید با بداهه شما به وجود آید و اگر فقط تکرارِ تعدادی گوشه باشد که ارزشی ندارد؛ نمونه‌های بهترش موجود است. شعر زمستان هم از نظر سیاسی و هم از نظر فکری با دیدگاه‌های من جور است. همیشه فکر می‌کردم که به این شعر بدهکارم و باید روی این شعر کاری انجام دهم. زمستان من را وادار کرد که این شعر را در دستگاه همایون اجرا کنم. در این اجرا قدرتنمایی خواننده اصلاً مطرح نیست. ما می‌خواستیم که ارکستر شنیده شود.

دامون شش بلوکی هم در انتها گفت: با وجود اینکه یک رگه ترک دارم اما هیچ وقت آنطور که باید با موسیقی آذری آشنایی درست نداشتم اما این آلبوم باعث شد تا به سراغ ریشه‌هایم بروم.

وی افزود: موسیقی بهترین راه برای ارتباط میان دو فرهنگ و کشور است و این آلبوم میان موسیقی ایران و آذربایجان توانسته راهگشا مسیر باشد و بتواند ارتباطی برقرار کند اما به زبان موسیقی.

او ادامه داد: خوشحالم که با این آلبوم توانستم موسیقی آذری را به گوش مخاطبان برسانم.