به گزارش هنرآنلاین ، تغییرات در امور هنری فرهنگ و ارشاد فارس آغاز شد و در این میان؛ هادی ورشویی به عنوان رئیس گروه امور هنری فرهنگ و ارشاد فارس معرفی و از بهاره شفیعی بابت دوران مسئولیت در این حوزه تقدیر شد.

در این مراسم که با حضور مهدی رنجبر معاون هنری سینمایی و مهدی امید بخش معاون فرهنگی و کارکنان امور ادبی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس بود از زحمات و تلاشهای چندین ساله بهاره شفیعی بابت دوران مسئولیت در رئیس گروهی امور هنری تقدیر شد و هادی ورشویی به عنوان رئیس گروه امور هنری فرهنگ و ارشاد فارس معرفی گردید.

رنجبر با اشاره به تغییرات در امور هنری فرهنگ و ارشاد فارس؛ اظهار داشت: انسان عامل اصلی حرکت و تحولات سازمانی و اجتماعی می باشد و عدم توجه به شرایط  و ویژگی های خاص ذاتی و اکتسابی او در گزینش، جز اتلاف منابع و عدم دسترسی به اهداف را نخواهد داشت و با توجه به حساسیت حوزه مدیریت فرهنگ و هنر به واسطه کار با قشر فرهنگی و هنری تغییر در این حوزه می بایست با وسواس خاصی انجام شود.

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، گفت: این تغییرات جهت  پیشبرد اهداف بلند مدت در حوزه ی هنری انجام شده است و امیدوارم با امدن این مدیر جوان  شاهد رونق بیش از پیش حوزه های نمایش ، موسیقی، تجسمی و مد و لباس در استان باشیم

هادی ورشویی می گوید: ارشد نقاشی دارد و استخدام استان فارس است و به مدت ١٥ سال در فرهنگ و ارشاد فارس به عنوان کارشناس هنرهای تجسمی، مسئول آموزش، رئیس اداره هنری و همچنین فرهنگ و ارشاد شهرستان یزد و معاون هنری آن اداره کل بوده است.

دغدغه وی بیشتر بر برنامه ریزی در حوزه هنری بگونه کوتاه مدت، می باشد و ابراز می دارد: برنامه های میان مدت و بلندمدت و همچنین شناسایی استعدادها و آموزش به هنرمندانی نیز در این راستا قرار دارد که بعدها خالقان هنر این مملکت خواهند شد و حفظ پیشکسوتان و آنهایی که هم اکنون وجود دارند تا بتوان از این طریق با برنامه محوی؛ فعالیتهای موجود را پیش برد و برای آینده نیز برنامه ریزی کرد.