سرویس استان‌های هنرآنلاین: ترانه "آمل" با شعر سعید یعقوبی و تنظیم عرفان پرقوه و آهنگ و آواز محسن مرعشی، با نگاهی اسطوره‌ای به این شهر کهن در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل رونمایی شد.

 این برنامه به مجری‌گری مسعود فروتن و با سخنرانی دکتر ابوالفضل خطیبی؛ شاهنامه پژوه و عضو هیات علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دو مبحث "آمل در شاهنامه" و "پیوند موسیقی و شاهنامه" و در حضور جمعی از هنرمندان، علاقه‌مندان هنر و مسئولین برگزار شد.

 ناصر شاکری، طراحی پوستر و مهدی حیدری ساخت نمآهنگ این اثر را بر عهده داشتند.

محسن مرعشی

متن این ترانه به این شرح است:

 من کی‌ام ؟ متن کدوم ترانه‌ی سوخته‌ام؟

از کدوم حادثه‌ی تلخ، برافروخته‌ام؟

کی‌قبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟

یا فریدون: بسته ضحّاک به بندِ البرز؟

آرشم؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان

یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...

آمل‌م! آرشِ تو منتظرِ آوازست

تیرش از چلّه رها گشته و در پروازست

پشت ضحّاک به زیر آمده بر بالینت

یک دماوند، رفیقِ دلِ خشماگینت

غرش بهمن البرز، رجزخوانی توست

گردی از خاک منوچهر به پیشانی توست

هر کجا شعله‌ی جنگ است و شب و زوزه‌ی گرگ

شب شکن آتشی افروخته یک میربزرگ

آمل‌ای شهر کهن خاطره‌ی رود هراز

ساحل خفته‌ی پنهان شده در پرده‌ی راز

گرچه از غُربت تو، قلبِ من و ما خونست

حسّ امّید، در آبادیِ ما قانونست

آمل‌م! آرش تو منتظر آواز است

تیرش از چله رها گشته و در پرواز است...