سرویس موسیقی هنرآنلاین: شنبه 23 دی ماه فرهنگسرای نیاوران میزبان گروه اسپانیایی نفس بود. سرپرست این گروه خومه کومته نوازندگی گیتار، عود و سازهای کوبه‌ای را بر عهده داشت و در کنار او "دمیتری استراچکوف" نوازنده ویولنسل، "انریک پستو" نوازنده ویولن و ویولا و "وجتک سوبولسکی" نوازنده کنترباس حضور داشتند.

نخستین چیزی که با آمدن اعضای گروه روی صحنه خودنمایی می‌کرد ترکیب سازهای گروه بود که با آنچه مخاطبان ایرانی از موسیقی اسپانیایی انتظار دارند تفاوت بسیاری داشت. با اجرای چند قطعه کاملا برای حاضران در سالن آشکار شد که نباید در انتظار شنیدن موسیقی فلامنکو باشند و اصولا این گروه رویکرد دیگری در موسیقی دارد.

گروه نفس در جزیره مایورکا اسپانیا شکل گرفته و با توجه به فرهنگ‌های مختلفی که در این منطقه وجود دارد، موسیقی آن هم ریشه در این تنوع فرهنگی دارد. بنابراین نواهای مختلفی از موسیقی اروپا، ناحیه بالکان، موسیقی عربی، و حتی اشاره‌هایی به موسیقی ایران در اجرای این گروه شنیده شد.

نخستین قطعه‌ای که اجرا شد در فضایی آرام یادآور موسیقی اندلس بود که نوای عود فضایی شرقی به آن می‌داد. پس از آن قطعه‌ای پر هیجان‌تر اجرا شد که گیتار نوازی در آن شباهتی به گیتار فلامنکو نداشت.

قطعه بعدی با ضربه‌هایی روی بدنه کنترباس آغاز شد که نقش ساز کوبه‌ای را ایفا می‌کرد. با اضافه شدن عود موسیقی در فضایی شرقی ادامه یافت و دو ساز آرشه‌ای با نوایی آرام وظیفه فضاسازی را برعهده داشتند.

در قطعه بعدی خومه کومته ساز تمپو را در دست گرفت و به تک نوازی پرداخت. در ادامه برنامه هم قطعات دیگری که در فضایی آرام یا شاد اجرا شد.

گروه نفس با زبانی معاصر به روایت سنت‌های موسیقی اسپانیا پرداخت و اجرای آنها با استقبال مخاطبان ایرانی مواجه شد.