سرویس موسیقی هنرآنلاین: چهاردهمین روز یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان میزبان بخش نواحی با موسیقی شمال  خراسان و موسیقی ترکمن به داوری علیرضا سلیمانی، سعید طهرانی‌زاده و بابک راحتی خواهد بود.

همچنین حمیدرضا اردلان به عنوان مشاور دبیر جشنواره و عضو هیئت داوران در بخش موسیقی نواحی حضور دارد.

این جشنواره در قالب سه گروه سنی "الف" (15 تا 18 سال: متولدین سال‌های 1378 تا 1381)، "ب" (19 تا 23 سال: متولدین سال‌های 1373 تا 1377) و "ج" (24 تا 29 سال: متولدین سال‌های 1367 تا 1372) برگزار می‌شود. گروه‌های سنی جشنواره به نسبت دوره قبل هیچ تغییری پیدا نکرده و همچنان در همان سه قالب و در همان بازه‌های سنی دوره گذشته برگزار می‌شود.

اجراهای یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از 8 تا 26 شهریور ادامه پیدا می‌کند. در این مدت هرروز در ساعت‌های 9 تا 13، 14 تا 16 و 17 تا 21 جوانان متقاضی در سه گروه سنی الف، ب و ج روی صحنه می‌روند و در محضر اساتید و کارشناس‌های موسیقی نوازندگی و خوانندگی می‌کنند.