به گزارش هنرآنلاین، خانه گفتمان شهر و معماری بنایی از معماری وارتان هوانسیان معمار پرآوازه ابتدای قرن است که با خریداری و مرمت توسط شرکت عمران و بهسازی شهری - وزارت راه و شهرسازی و با مشارکت 12 موءسسه، تشکل، و سازمان مردم نهاد بستری را برای رویدادهای فرهنگی در حوزه شهر و معماری فراهم نموده است.

این خانه طی دو سال اخیر میزبان رویدادهای متنوعی بوده است؛ "شب آرشیتکت وارتان" نخستین رویداد این خانه است که با همت و مشارکت پیوسته تشکل های دوازده گانه موءسس این خانه، با حمایت تشکل های همراه، و با حمایت و همراهی وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی و تمهید شده است.

در این برنامه ضمن آنکه نمایشگاهی از آثار معماری وارتان هوانسیان گشایش یافت، کتاب معماری وارتان هوانسیان و تمبر یادبود آرشیتکت وارتان نیز عرضه شد.

همچنین سخن حمیدرضا ناصرنصیر با موضوع "خانه ای از وارتان برای شهر و معماری"، نمایش فیلم "آرشیتکت وارتان" ساخته خسرو سالاریان، سخنرانی بیژن شافعی با موضوع "مدرنیزم وارتان"، و اجرای زنده موسیقی از دیگر بخش های این برنامه بود.