سرویس معماری هنرآنلاین: طراحی ساختمان برج بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت، بر عهده استودیو معماری Coop Himmelb بوده که به صورت ترکیبی از دو برج پیچ خورده ساخته شده است و نقطه  عطفی در منطقه به شمار می رود. ارتفاع این برج 185 متر بوده و از ویژگی های بارز آن، وجود دهلیز شیشه ای بین دو ساختار برج است. به طور کلی این فضای عمومی، همه نقاط ورودی عمودی را به هم متصل کرده و درست مثل میدان های عمومی در ساختمان عمل می کند.

این آسمان خراش که نماد اتحادیه اروپا محسوب می شود در واقع یک ساختمان متمایز و منحصر به فرد است و بر اساس هندسه ای متفاوت به دست آمده است.

برج بانک مرکزی دارای ریز فضاهای بسیاری از جمله دفاتر متعدد، سالن کنفرانس، کتابخانه و کافه تریایی برای کارمندان و ارباب رجوع است.