گروه معماری هنرآنلاین: امروز توسعه و تجهیز فضای عمومی شهری (فضاهای سبز، خیابان‌ها، میدان‌ها، محوطه‌ها، استخرها، گردشگاه‌ها، سواحل و غیره) به یکی از محورهای مهم توسعه پایدار تبدیل شده است که نقش اساسی در اعتلای کیفیت محیط و حفاظت ارزش‌های طبیعی و تاریخی شهر ایفا می‌کند.

از این نظر بازیابی فضاهای شهری کهن و احیای کیفیات انسانی و اجتماعی آن‌ها و نیز ابداع انواع فضاهای عمومی و جمعی جدید موضوعی است که ضرورتاً به همکاری دانش‌های برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری به طور همزمان نیاز دارد.

اگر در دوران باستان، میدان شهر یا روستا تنها فضای عمومی به شمار می‌رفت، امروزه پدیده «عمومی» از حیث کمیت و کیفیت رشد بیشتری یافته است و مرتباً بر ژرفا و پهنای آن افزوده می‌شود. این مسأله زمینه‌ساز شکل‌گیری شهر به عنوان یک پدیده مدنی شده است. شهر در عملکرد فضاهای آن محدود نمی‌شود بلکه به جهانی از روابط پیچیده و حیات مدنی تحول یافته است. پس شهرهای امروزی باید بر اساس بسط و غنا بخشیدن به حیات مدنی طراحی و فضاهای شهری در جهت تقویت حوزه عمومی در مقابل حوزه خصوصی طراحی گردند تا مسئولیت اجتماعی در آن‌‌ها جاری باشد.

کتاب ۱۷۸ صفحه‌ای «نقش فضاهای عمومی در ارتقای زندگی اجتماعی» در پنج فصل «مفاهیم و اصول فضاهای شهری»، «تجلّی کالبدی عناصر فضاهای شهری در زندگی اجتماعی»، «نقش عناصر گوناگون در شکل‌گیری زندگی اجتماعی»، «رویکرد مکان‌سازی در فضاهای عمومی» و «زندگی اجتماعی فضاهای شهری در عمل» منتشر شده است.

کتاب «نقش فضاهای عمومی در ارتقای زندگی اجتماعی» نوشته محمد قندهاری سال ۱۴۰۰ در شمارگان ۱۰۰ نسخه با قیمت ۳۳ هزار تومان در انتشارات آیینه هستی منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.