گروه معماری هنرآنلاین: کتاب حاضر، طیف وسیعی از روش‌های بیومورفیک معاصر را با نگاهی به ۱۳نمونه موردی را که بیانگر روش‌ها و رویکردهای به کار رفته توسط معماران حرفه‌ای و موسسات دانشگاهی است، مورد بررسی قرار می‌دهد.

کتاب ۱۵۹ صفحه‌ای «سازه‌های بیومورفیک» در سه فصل با عناوین «آب، زمین و سازندهای زمین‌شناسی»، «گیاهان و نظام‌های شاخه‌بندی»، «ساختارها و ویژگی‌های جانور» علاوه بر ارزیابی رویکردها و امکانات طراحی بیومورفیک امروزی بر قابلیت آن‌ها در کاربرد، آموزش و تمرین تاکید می‌کنند.

در پشت جلد این کتاب آمده است: «طراحی بیومورفیک در معماری، الهام  و تقلید از ساختارهای زیستی موجود در طبیعت توسط طراح به منظور دستیابی به راه‌‎حل‌های بهتر است که امروز به مدد پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری ساخت و اجرا، مورد توجه قرار گرفته است. این کتاب مدخلی است به معماری بیومورفیک؛ ابتدا به واکاوی ریشه‌های تاریخی پرداخته و اصول این روش طراحانه را معرق و تبین می‌نماید، در ادامه به معرفی نمونه‌های موردی انجام شده در این زمینه می‌پردازد و نمونه‌هایی مبتنی بر فناورهای دیجیتال و روش‌های پارامتریک در طراحی و ساخت را انتخاب و سعی کرده تا با ارائه فرآیندهای صحیح در پروژه‌های موفق گروهی در محیط‌های حرفه‌ای و دانشگاهی، به روشن شدن چهارچوب‌‌ها و قالب‌هایی برای استفاده هوشمندانه از معماری جذاب بیومورفیک به شکل عملی کمک نموده و نقش یک راهنما برای دانشجویان و یک منبع الهام برای معماران را ایفا نماید.»

کتاب «سازه‌های بیومورفیک» نوشته آستریوس آگاتیدیس با ترجمه ایران بهلولی در انتشارات کتابکده کسری در ۱۵۹ صفحه و شمارگان ۵۰۰ نسخه منتشر شده است.