به گزارش هنرآنلاین، این نشست با سخنرانی مونا ولیک جزی؛ شهرساز آزاد بنیاد آقاخان و مدیر توانمندسازی اجتماعی- اقتصادی نوسازان منطقه جنوب شرق تهران؛ سمیر امیس شاه‌اسماعیلی؛ پژوهشگر و فعال اجتماعی در حوزه خانواده و مشارکت اجتماعی در سالن اجتماعات دانشگاه هنر و معماری پارس برگزار می‌شود. دبیری نشست را محمدلطیف داها بر عهده دارد.

نشریه تخصصی و مرکز مطالعاتی پژوهشی آرمانشهر کودکان این نشست تخصصی را برگزار می‌‌کند. این برنامه تخصصی حوزه معماری چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱،‌ ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ برگزار می‌شود و ورود برای عموم آزاد و رایگان است.