گروه معماری هنرآنلاین: معماری کنونی ایران یا به طور کلی‌تر معماری معاصر ایران مسیر پرفراز و نشیبی را در بیش از یکصدسال اخیر در سیر تکوین و توسعه خود پیموده است. این معماری دارای گرایشات و رویکردهای متنوعی است که بررسی و شناخت آن‌ها همانند هر پدیده فرهنگی دیگر بدون داشتن شناخت جامعی از شرایط فرهنگی-اجتماعی جامعه روزگار خود امری ناممکن است.

تحلیلی بر معماری معاصر ایران به بررسی و شناسایی معماری معاصر ایران می‌پردازد و سعی دارد تا معماری معاصر ایران را از منظر شیوه مواجهه با معماری مغرب زمین مورد واکاوی و دقت قرار دهد، از این رو گاهی به تاریخ و گاهی به بررسی مصادیق می‌پردازد. 

مطالب کتاب در قالب مقدمه، چهار گفتار و سخن آخر ارایه گردیده است. گفتارهای چهارگانه کتاب با عناوین «از آشنایی تا شیفتگی»، «از شیفتگی تا الگوبرداری حکومتی»، «از الگوبرداری حکومتی تا غربی شدن جامعه» و «از بازگشت به اصول تا مساله جهانی شدن»، معماری معاصر ایران را در دوره‌های قاجار، پهلوی اول و دوم و دوره انقلاب اسلامی مورد تامل قرار می‌دهد.

در بخشی از کتاب آمده است:«با وقوع انقلاب اسلامی، معماری معاصر ایران با نقطه عطفی در حرکت تاریخی خود روبه‌رو گردید. در این مقطع از تاریخ کشور، خواست هویت‌طلبانه مردم ایران با مطالبات حق خواهانه‌ای نظیر استقلال، آزادی و حاکمیت بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش همراه شد.»

کتاب «تحلیلی بر معماری معاصر ایران» اثر حمیدرضا انصاری با قیمت ۲۸ هزار تومان در انتشارات سبزان منتشر شده است.