گروه معماری هنرآنلاین: امروزه در پژوهش‌های مربوط به علوم انسانی علی‌الخصوص در معماری و شهرسازی و در روش تحقیق، به طور روزافزون شاهد بکارگیری واژه یا رویکردی به نام «پدیدارشناسی» هستیم. مفروض اولیه این پژوهش، وجود ایرادات و ناهمگونی‌های فراوان در مواضع مدعیان روش پدیدارشناسی، در سه سطح اهداف، ابزارها، روش‌ها و اعتبارسنجی یافته‌ها است.

بنابراین هدف این پژوهش علاوه بر نقد این ایرادات و تنقیح آن‌ها از پژوهش‌های معماری و شهرسازی، توجه دست‌اندرکاران معماری و شهرسازی به این نقیصۀ مفهومی مهم، که مورد غفلت واقع شده را به دنبال دارد. 

از آنجا که در ایران معمولاً خوانش انتقادی از نظریه‌ها و مبانی علمی در معماری و شهرسازی کمتر صورت می‌گیرد و یا اساساً تحقق نمی‌یابد، این نقصان و ایرادات در رویکرد و روش پدیدارشناسی به خوبی مشهود است. برای این مقصود، کتاب «پدیدارشناسیِ مکان» از استاد دکتر پروین پرتوی، از این منظر، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.

کتاب از پنج فصل «کلیات و تعاریف»، «نمونه‌هایی از مفاهیم و روش‌های پدیدارشناسی در کتاب پدیدارشناسی مکان»، «نقد و بررسی مدعیات روش شناسانۀ کتاب پدیدارشناسیِ مکان»، «نقد و بررسی دو نمونه دیگر در پدیدارشناسی معماری» و «نتیجه پژوهش: پرهیز از عنوان پدیدارشناسی در پژوهش‌های خود» تشکیل شده است.

کتاب «نقد پدیدارشناسی در معماری» اثر محسن قاسمی مقدم به تازگی با قیمت ۹۵ هزار تومان در نشر طحان گستر روانه بازار کتاب شده است.